dyslipidemia

Dyslipidemia
Nieprawidłowo wysokie stężenie lipidów we krwi

 

Informacje dodatkowe na temat lipidów krwi - cholesterolu i trójglicerydach?

Cholesterol jest jednym z kilku tłuszczów znajdujących się we krwi. Całkowity cholesterol składa się głównie ze "złego" (LDL) i "dobrego" (HDL) cholesterolu.

Cholesterol LDL często nazywany jest "złym" cholesterolem, ponieważ może narastać w ścianach tętnic i tworzyć płytkę. Po pewnym czasie ta narosła płytka może doprowadzić do zatkania tętnic.
Zatkanie to może zwolnić lub zablokować przepływ krwi do życiowo ważnych organów takich jak serce i mózg. W przypadku zablokowania przepływu krwi skutkiem może być zawał serca lub udar.

Cholesterol HDL często nazywany jest "dobrym" cholesterolem, ponieważ pomaga powstrzymywać narastanie "złego" cholesterolu w ścianach tętnic oraz ponieważ chroni przed chorobą serca.

Triglicerydy są innymi tłuszczami obecnymi we krwi. Mogą one spowodować zwiększenie ryzyka wystąpienia chorób serca.

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: dyslipidemia

roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce
sanofi-aventis groupe
roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu półautomatycznym napełnionym
roztwór do wstrzykiwań we wkładzie
Amgen Europe B.V.
tabletki powlekane
Medreg s.r.o
tabletki powlekane
Abbott Healthcare Products B.V.
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Merck Sharp & Dohme Ltd.
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Merck Sharp & Dohme Ltd.
kapsułki twarde
Novartis Pharma GmbH
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Novartis Pharma GmbH