epizody maniakalne

epizody maniakalne
Epizody maniakalne - charakteryzują się niezwykle podwyższonym nastrojem. Pacjent czuje się bardzo podekscytowany, rozradowany, pobudzony, entuzjastyczny lub nadaktywny. Mania występuje w chorobie określanej jako choroba afektywna dwubiegunowa.

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: epizody maniakalne

tabletki powlekane
Passauer Pharma GmbH
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Passauer Pharma GmbH
tabletki
+pharma arzneimittel gmbh
tabletki
Neuraxpharm Bohemia s.r.o.
tabletki
Eignapharma S.L.U.
tabletki powlekane
Orion Corporation
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Actavis Group PTC ehf.
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Adamed Pharma S.A.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
KRKA, d.d.
tabletki
KRKA Polska Sp. z o.o.
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Apotex Europe B.V.
tabletki
Polfarmex S.A.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Pharmathen S.A.
tabletki powlekane
Adamed Pharma S.A.
tabletki powlekane
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o
tabletki
Apotex Europe B.V.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Vipharm S.A.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Accord Healthcare Limited
roztwór doustny
STADA Arzneimittel AG
roztwór doustny
Aurovitas Unipessoal, Lda.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Accord Healthcare Limited
tabletki
neuraxpharm Arzneimittel GmbH
tabletki
Axxon Sp. z o.o.
tabletki
Amneal Pharma Europe Limited
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Genthon BV
tabletki powlekane
H. Lundbeck A/S
tabletki
G.L. Pharma GmbH
tabletki
Adamed Pharma S.A.
tabletki powlekane
neuraxpharm Arzneimittel GmbH
tabletki powlekane
Generics (UK) Ltd.
tabletki
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki
PRO.MED.CS Praha a.s.,
tabletki
Orion Corporation
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
KRKA, d.d.
tabletki
STADA Arzneimittel AG
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Medana Pharma SA
tabletki
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.