erytrodermia

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: erytrodermia

tabletki
SUN-FARM Sp. z o.o
proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji
SUN-FARM Sp. z o.o
krem
maść
GlaxoSmithKline Export Ltd