fibromialgia

Fibromialgia jest chorobą powodującą występowanie przewlekłego uogólnionego bólu oraz bolesnej reakcji na dotyk. Fibromialgia może także wywoływać inne objawy, takie jak tkliwość, sztywność, uczucie zmęczenia, lęk oraz zmiany wzorca snu, odczuć i myśli. Przyczyna fibromialgii nie jest znana.

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: fibromialgia

aerozol na skórę, roztwór
US Pharmacia Sp. z o.o.
żel
Zakład Farmaceutyczny "Amara" Sp. z o.o.