gorączka neutropeniczna

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: gorączka neutropeniczna

roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Juta Pharma GmbH
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Apta Medica International d.o.o.
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Sandoz GmbH
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Cinfa Biotech S.L.
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Mylan S.A.S.
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
ERA Consulting GmbH
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Sandoz GmbH
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
ELC Group s.r.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Dotopharma UG haftungsbeschränkt
roztwór do wstrzykiwań
Amgen Europe B.V.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Actavis Group PTC ehf.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Sandoz GmbH
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Sandoz GmbH
roztwór do wstrzykiwań
Amgen Europe B.V.
roztwór do wstrzykiwań
Dompé Biotec S.p.A.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.