grypa - szczepionka

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: grypa - szczepionka

zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Seqirus Netherlands B.V.
zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Sanofi Pasteur SA
zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce
Baxter Polska Sp. z o.o.
GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
zawiesina do wstrzykiwań
Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.
zawiesina i emulsja do sporządzania emulsji do wstrzykiwań
GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
aerozol do nosa, zawiesina
MedImmune, LLC
aerozol do nosa, zawiesina
AstraZeneca AB
zawiesina do wstrzykiwań
Baxter AG
zawiesina do wstrzykiwań
Abbott Biologicals B.V.