hemofilia nabyta

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: hemofilia nabyta

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Baxalta Innovations GmbH