hiperlipidemia

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: hiperlipidemia

kapsułki twarde
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.
kapsułki twarde
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki
Aurovitas Unipessoal, Lda.
kapsułki
BGP Products Poland Sp. z o.o.
tabletki powlekane
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Biofarm Sp. z o.o.
kapsułki twarde
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki powlekane
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
kapsułki
BGP Products Poland Sp. z o.o.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o
tabletki powlekane
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
tabletka powlekana
Biokanol Pharma GmbH
tabletki powlekane
Actavis Group PTC ehf.
kapsułki twarde
Laboratoires SMB s.a.
kapsułki twarde
Apotex Europe B.V.
kapsułki twarde
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
kapsułki twarde
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
tabletki powlekane
BGP Products Poland Sp. z o.o.
tabletki powlekane
BGP Products Poland Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Apotex Europe B.V.
kapsułki twarde
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Biofarm Sp. z o.o.
tabletka powlekana
Tabuk Poland Sp. z o.o.
tabletki powlekane
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
kapsułki
Sanofi-Aventis France