hiperlipidemia

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: hiperlipidemia

kapsułki twarde
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki
Aurovitas Unipessoal, Lda.
kapsułki
BGP Products Poland Sp. z o.o.
tabletki powlekane
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Biofarm Sp. z o.o.
kapsułki twarde
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki powlekane
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
kapsułki
BGP Products Poland Sp. z o.o.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o
tabletki powlekane
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
tabletka powlekana
Biokanol Pharma GmbH
tabletki powlekane
Actavis Group hf.
kapsułki twarde
Laboratoires SMB s.a.
kapsułki twarde
Biofarm Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Apotex Europe B.V.
kapsułki twarde
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
kapsułki twarde
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
tabletki powlekane
BGP Products Poland Sp. z o.o.
tabletki powlekane
BGP Products Poland Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Apotex Europe B.V.
kapsułki twarde
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
tabletka powlekana
Tabuk Poland Sp. z o.o.
tabletki powlekane
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
kapsułki
Sanofi-Aventis France