hipertriglicerydemia

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: hipertriglicerydemia

kapsułki twarde
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.
kapsułki twarde
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
kapsułki
BGP Products Poland Sp. z o.o.
tabletki powlekane
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Biofarm Sp. z o.o.
kapsułki twarde
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki powlekane
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
kapsułki
BGP Products Poland Sp. z o.o.
kapsułki miękkie
Sandoz GmbH
kapsułki miękkie
Sandoz GmbH
kapsułki twarde
Laboratoires SMB s.a.
kapsułki twarde
Apotex Europe B.V.
kapsułki twarde
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
kapsułki twarde
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
tabletki powlekane
BGP Products Poland Sp. z o.o.
tabletki powlekane
BGP Products Poland Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Apotex Europe B.V.
kapsułki twarde
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Biofarm Sp. z o.o.
kapsułki
Sanofi-Aventis France