idiopatyczna plamica małopłytkowa

Małopłytkowość samoistna (ang. Idiopatic thromocytopenic purpura-ITP) jest chorobą autoimmunologiczną, w której przeciwciała skierowane są przeciwko płytkom krwi. Przeciwciała przywierają do płytek, a śledziona niszczy płytki, które je przenoszą. Prowadzi to do obniżenia liczby płytek krwi (trombocytopenia). Ponieważ płytki odpowiedzialne są za krzepnięcie krwi, do głównych objawów tej choroby należą skłonność do siniaczenia oraz krwawienia z nosa lub w jamie ustnej. Krwawienie śródskórne powoduje charakterystyczną wysypkę, która wygląda jak drobne punktowe czerwone plamy.
U dzieci występuje również ostra postać ITP, a u dorosłych forma przewlekła. Ostra postać u dzieci najczęściej pojawia się w następstwie infekcji, a samoistna remisja występuje w ponad 80% przypadków w ciągu około 2 miesięcy. Przewlekła postać ITP utrzymuje się ponad 6 miesięcy bez wyraźnej przyczyny.

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: idiopatyczna plamica małopłytkowa

proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji
SUN-FARM Sp. z o.o
tabletki powlekane
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Sopharma Warszawa Sp. z o.o.
roztwór do wstrzykiwań
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Aspen Pharma Trading Limited
tabletki
Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne VIS Sp. z o.o.