kokcydioidomykoza

Kokcydioidomykoza
Zakażenie grzybicze płuc spowodowane wdychaniem zarodników.

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: kokcydioidomykoza

zawiesina doustna
Mylan Ireland Limited
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Vivanta Generics s.r.o.
kapsułki twarde
Axxon Sp. z o.o.
zawiesina doustna
STADA Arzneimittel AG
kapsułki twarde
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
kapsułki twarde
Medana Pharma SA
syrop
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
kapsułki twarde
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
syrop
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.
tabletki
Polfarmex S.A.
tabletki
Polfarmex S.A.
tabletki
Polfarmex S.A.
zawiesina doustna
Merck Sharp & Dohme Ltd.
tabletki
Polfarmex S.A.
kapsułki twarde
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
kapsułki twarde
Intas Pharmaceuticals Limited
kapsułki
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
kapsułki
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Actavis Group PTC ehf.