kolka

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: kolka

granulat do przygotowania roztworu doustnego
LEK S.A.