leczenie kondycjonujące przed przeszczepieniem komórek macierzystych układu krwiotwórczego

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: leczenie kondycjonujące przed przeszczepieniem komórek macierzystych układu krwiotwórczego

koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Tillomed Pharma GmbH
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Accord Healthcare Limited
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Pierre Fabre Medicament