leczenie paliatywne

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: leczenie paliatywne

tabletki
SUN-FARM Sp. z o.o
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Accord Healthcare Limited
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Agila Specialties UK Limited
implant
Orion Corporation
proszek i rozp. do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu
CSC Pharmaceuticals Handels GmbH