mięśniaki macicy

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: mięśniaki macicy

tabletki powlekane
Alvogen Pharma Trading Europe EOOD
tabletki
Aristo Pharma GmbH
tabletki
Gedeon Richter Plc.
proszek i rozp. do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań
Ferring GmbH
mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań
AbbVie Polska Sp. z o.o.
mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań
AbbVie Polska Sp. z o.o.