mięsaki tkanek miękkich

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: mięsaki tkanek miękkich

koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Eli Lilly Nederland B.V.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
ESP Pharma Limited
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Lipomed GmbH
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
Pharma Mar, S.A.
proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Pharmacia Italia S.p.A.
proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Pfizer Italia S.r.l
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Actavis Group PTC ehf.
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.