napadowa nocna hemoglobinuria

Napadowa nocna hemoglobinuria
PNH, ang.paroxysmal nocturnal haemoglobinuria; Rzadka, zagrażającą życiu choroba genetyczna, która powoduje zbyt szybkie niszczenie krwinek czerwonych. W wyniku tego dochodzi do niedokrwistości (obniżonego poziomu krwinek czerwonych), zakrzepicy (powstawania zakrzepów krwi w naczyniachkrwionośnych) i ciemnego zabarwienia moczu. Liczba pacjentów z PNH jest niska, a choroba ta jest uważana za rzadko występującą.

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: napadowa nocna hemoglobinuria

koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Alexion Europe SAS
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Alexion Europe SAS