neuralgia popółpaścowa

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: neuralgia popółpaścowa

proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań
GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
kapsułki twarde
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
tabletki powlekane
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG