niedrożność nosa spowodowana zapaleniem błony śluzowej nosa

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: niedrożność nosa spowodowana zapaleniem błony śluzowej nosa

aerozol do nosa, roztwór
STADA Arzneimittel AG