nowotwory neuroendokrynne układu pokarmowego lub płuc

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: nowotwory neuroendokrynne układu pokarmowego lub płuc

tabletki
Mylan S.A.S.
tabletki
Synthon BV
tabletki
KRKA, d.d.
tabletki
Genthon BV
tabletki
Accord Healthcare Limited
tabletki
ETHYPHARM
tabletki
STADA Arzneimittel AG
roztwór do infuzji
Advanced Accelerator Applications
tabletki
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki
Novartis Europharm Limited