nudności i wymioty w chorobach terminalnych

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: nudności i wymioty w chorobach terminalnych

krople doustne, roztwór
Zakłady Farmaceutyczne "UNIA Spółdzielnia Pracy"
roztwór do wstrzykiwań
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.