obrzęk mózgu

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: obrzęk mózgu

tabletki
SUN-FARM Sp. z o.o
proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji
SUN-FARM Sp. z o.o
proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji
SUN-FARM Sp. z o.o
roztwór do wstrzykiwań
SUN-FARM Sp. z o.o