obturacyjna choroba tętnic kończyn dolnych

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: obturacyjna choroba tętnic kończyn dolnych

kapsułki miękkie
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.
kapsułka miękka
Alfasigma S.p.A