opryszczkowe zakażenie narządów płciowych

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: opryszczkowe zakażenie narządów płciowych

tabletki
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
zawiesina doustna
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
zawiesina doustna
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A.
tabletki
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.
tabletka powlekana
Arrow Poland S.A