opryszczkowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: opryszczkowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Agila Specialties UK Limited
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.