ospa wietrzna

Pierwotna ospa wietrzna to choroba endemiczna. Przypadki ospy wietrznej, choć mogą występować w dowolnym miesiącu roku, to — podobnie jak inne ostre choroby wirusowe przenoszone drogą kropelkową (np. odra czy różyczka) — najczęściej obserwowane są w zimie i wczesną wiosną. Tego rodzaju sezonowość odróżnia wirusa ospy wietrznej i półpaśca od enterowirusów i jest argumentem wskazującym na to, że wirus ten przenosi się głównie drogą kropelkową. Półpasiec z kolei występuje sporadycznie i nie cechuje się sezonowością. Ospa wietrzna to typowa choroba wieku dziecięcego ze szczytem zachorowań między 4. a 10. rokiem życia. Podobnie jak różyczka niezbyt często występuje ona u dzieci w wieku przedszkolnym. Ospa wietrzna to choroba wysoce zaraźliwa — w przypadku
bliskiego kontaktu z osobą chorą prawdopodobieństwo zarażenia się sięga 90%. Choć u większości osób do zakażenia dochodzi przed osiągnięciem wieku dorosłego, to 10% populacji młodych dorosłych nadal wykazuje podatność na zakażenie.

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: ospa wietrzna

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań
Merck Sharp & Dohme B.V.
tabletki
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
tabletki
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
zawiesina doustna
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
zawiesina doustna
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
tabletki
Ewopharma International s.r.o.
tabletki
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
syrop
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.
syrop
Ewopharma International s.r.o.
syrop
tabletki
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.