ostra białaczka limfoblastyczna

Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL)
typ białaczki, w którym limfocyty (inny rodzaj krwinek białych) namnażają się zbyt szybko, bądź w fazie przełomu blastycznego CML, gdy u pacjentów występuje "dodatni chromosom Philadelphia" (Ph+). Oznacza to, że niektóre z ich genów zmieniają swój układ, tworząc specjalny chromosom, określany jako chromosom Philadelphia. Chromosom ten wytwarza enzym, który powoduje rozwój białaczki.

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: ostra białaczka limfoblastyczna

koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
UAB Norameda
dyspersja do infuzji
Novartis Europharm Limited
tabletki powlekane
kapsułki twarde
Teva B.V.
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletka powlekana
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
kapsułki twarde
Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A.
tabletki
Accord Healthcare Limited
kapsułki twarde
Vipharm S.A.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Accord Healthcare Limited
roztwór do wstrzykiwań
Accord Healthcare Limited
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Pfizer Limited
kapsułki twarde
VIANEX S.A.
roztwór do wstrzykiwań
Accord Healthcare Limited
roztwór doustny
Therakind Ltd
kapsułki twarde
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
tabletki powlekane
Apotex Europe B.V.
tabletki
Orion Corporation
tabletki powlekane
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Actavis Group PTC ehf.
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji
Baxalta Innovations GmbH
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
kapsułki
Synthon BV
kapsułki
Genthon BV
proszek do sporządzania koncentratu i roztwór do przygotowania roztworu do infuzji
Amgen Europe B.V.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
EUSA Pharma SAS
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
ESP Pharma Limited
tabletki powlekane
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
tabletki powlekane
Celon Pharma Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Adamed Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
tabletki powlekane
Generics (UK) Ltd.
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
kapsułki twarde
EGIS Pharmaceuticals PLC
tabletki
Aspen Pharma Trading Limited