ostra białaczka limfocytowa

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: ostra białaczka limfocytowa

proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Sandoz GmbH