ostra białaczka szpikowa (AML)

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: ostra białaczka szpikowa (AML)

tabletki dojelitowe
Abdi Farma Unipessoal Lda.
proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań
Celgene Europe B.V.
zawiesina doustna
Sandoz GmbH
zawiesina doustna
Accord Healthcare S.L.U.
tabletki dojelitowe
Accord Healthcare S.L.U.
zawiesina doustna
Mylan Ireland Limited
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Vivanta Generics s.r.o.
roztwór do wstrzykiwań
Pfizer Europe MA EEIG
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji
Accord Healthcare Limited
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Jazz Pharmaceuticals Ireland Ltd
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Pfizer Limited
zawiesina doustna
STADA Arzneimittel AG
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Sandoz GmbH
kapsułki miękkie
Novartis Europharm Limited
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
roztwór do wstrzykiwań
Accord Healthcare Limited
koncentrat i rozp. do sporządzania roztworu do infuzji
NordMedica A/S
tabletki powlekane
Mylan S.A.S.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
ESP Pharma Limited
tabletki
Aspen Pharma Trading Limited
roztwór do wstrzykiwań i infuzji
Fresenius Kabi Oncology Plc
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji
Accord Healthcare Limited
tabletki
Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne VIS Sp. z o.o.
roztwór do wstrzykiwań
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji
Accord Healthcare Limited
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji
Fresenius Kabi Oncology Plc
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Janssen-Cilag International N.V.
zawiesina doustna
Merck Sharp & Dohme Ltd.
proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań
Celgene Europe B.V.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Pfizer Manufacturing Belgium N.V.
proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Pfizer Manufacturing Belgium N.V.
proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Pfizer Manufacturing Belgium N.V.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Pfizer Europe MA EEIG
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Pfizer Europe MA EEIG
proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Pfizer Europe MA EEIG
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Alliance Pharma Sp. z o.o.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Actavis Group PTC ehf.
tabletki drażowane
Baxter Polska Sp. z o.o.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg KG