owrzodzenie żylaste podudzi

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: owrzodzenie żylaste podudzi

kapsułki miękkie
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.
kapsułka miękka
Alfasigma S.p.A
aerozol na skórę, zawiesina
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.