pierwotna i wtórna przewlekła niewydolność żylna

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: pierwotna i wtórna przewlekła niewydolność żylna

kapsułki miękkie
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.