posocznica

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: posocznica

tabletki powlekane
Solinea Sp. z o.o. Sp.k.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Hospira UK Ltd
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
tabletki powlekane
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji i roztworu doustnego
MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji dożylnych i do wstrzykiwań domięśniowych
proszek do sporządzania roztworu do infuzji dożylnych
MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
roztwór do wstrzykiwań i infuzji
MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Bluefish Pharmaceuticals AB
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki powlekane
Arrow Poland S.A
tabletki powlekane
Arrow Poland S.A
kapsułki
Pfizer Europe MA EEIG
kapsułki
Pfizer Europe MA EEIG
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych, dożylnych i infuzji
Pfizer Polska Sp. z o.o.
granulat do sporządzania syropu
Pfizer Europe MA EEIG
roztwór do wstrzykiwań i infuzji
Pfizer Europe MA EEIG
kapsułki
Pfizer Europe MA EEIG
roztwór do wstrzykiwań i infuzji
KRKA, d.d.
proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań lub roztworu do wstrzykiwań
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań lub roztworu do wstrzykiwań i infuzji
GlaxoSmithKline Export Ltd
tabletki powlekane
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
kapsułki twarde
G.L. Pharma GmbH
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
kapsułki twarde
roztwór do wstrzykiwań i infuzji
Sandoz GmbH