profilaktyka zakażeń okołooperacyjnych

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: profilaktyka zakażeń okołooperacyjnych

proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań lub roztworu do wstrzykiwań
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
tabletki powlekane
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Mylan S.A.S.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
FarmaPlus AS
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Hospira UK Ltd
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Hospira UK Ltd
proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji dożylnych i do wstrzykiwań domięśniowych
proszek do sporządzania roztworu do infuzji dożylnych
MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
FarmaPlus AS
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Pfizer Europe MA EEIG
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.
proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań lub roztworu do wstrzykiwań
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań lub roztworu do wstrzykiwań i infuzji
GlaxoSmithKline Export Ltd
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Actavis Group PTC ehf.