przedoperacyjne zapobieganie zakażeniom miejsc operowanych

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: przedoperacyjne zapobieganie zakażeniom miejsc operowanych

proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Sandoz GmbH