przewlekła białaczka limfatyczna

Przewlekła białaczka limfocytowa
Przewlekła białaczka limfocytowa jest nowotworem krwi, który dotyczy jednego rodzaju białych krwinek, zwanych limfocytami. Limfocyty te dzielą się zbyt szybko i żyją zbyt długo, co powoduje, że we krwi znajduje się ich zbyt wiele. Choroba może również dotyczyć innych narządów ciała.

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: przewlekła białaczka limfatyczna

proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Fresenius Kabi Oncology Plc
roztwór do wstrzykiwań
Baxalta Poland Sp. z o.o.
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Zentiva k.s.
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
EGIS Pharmaceuticals PLC
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
STADA Arzneimittel AG
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Actavis Group PTC ehf.
koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Actavis Group PTC ehf.
koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Mylan S.A.S.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Mylan S.A.S.
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Accord Healthcare Limited
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Sandoz GmbH
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Intas Pharmaceuticals Limited
tabletka powlekana
Aspen Pharma Trading Limited
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Helm AG
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Helm AG
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Gedeon Richter Plc.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Roche Registration Limited
tabletki powlekane
Gilead Sciences International Limited
kapsułki twarde
Janssen-Cilag International N.V.
Genzyme Europe B.V.
roztwór do wstrzykiwań
CSL Behring GmbH
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
HEXAL AG
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Fresenius Kabi Oncology Plc