przewlekła białaczka szpikowa

Przewlekła białaczka szpikowa (CML)
Białaczka jest nowotworem wywodzącym się z białych krwinek. Zwykle białe krwinki pomagają organizmowi zwalczać zakażenia. Przewlekła białaczka szpikowa jest rodzajem białaczki, w której granulocyty (jeden z rodzajów krwinek białych) zaczynają rozwijać się w sposób niekontrolowany, we wszystkich fazach choroby (w fazie przewlekłej, w fazie akceleracji i w fazie przełomu blastycznego).

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: przewlekła białaczka szpikowa

tabletki powlekane
STADA Arzneimittel AG
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
kapsułki twarde
Teva B.V.
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletka powlekana
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
kapsułki twarde
Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A.
kapsułki twarde
Vipharm S.A.
kapsułki twarde
VIANEX S.A.
kapsułki twarde
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
tabletki powlekane
Apotex Europe B.V.
tabletki powlekane
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Actavis Group PTC ehf.
tabletki powlekane
FAIR-MED HEALTHCARE GmbH
kapsułki
Synthon BV
kapsułki
Genthon BV
tabletki powlekane
Mylan S.A.S.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
Generics (UK) Ltd.
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
kapsułki twarde
EGIS Pharmaceuticals PLC
tabletki powlekane
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
tabletki powlekane
Celon Pharma Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Adamed Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
tabletki powlekane
Biofarm Sp. z o.o.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
kapsułki twarde
NOBILUS ENT
tabletki powlekane
Helm AG
tabletki powlekane
Apotex Europe B.V.
tabletki powlekane
BioOrganics BV
tabletki powlekane
Genthon BV
tabletki powlekane
Synthon BV
tabletki powlekane
Kiron Pharmaceutica BV
tabletki powlekane
Alvogen IPCo S.àr.l.
tabletki powlekane
Kiron Pharmaceutica BV
Novartis Europharm Limited
tabletka powlekana
Teva Pharma BV
tabletki powlekane
Pfizer Limited