przewlekła choroba niedokrwienna serca (dławica piersiowa stabilna)

Dławica piersiowa stabilna
Stabilna dławica piersiowa jest to choroba serca, która występuje wówczas, gdy mięsień sercowy nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu. Choroba ta zwykle pojawia się u osób pomiędzy 40 a 50 r.ż. Najczęstszym objawem dławicy piersiowej jest ból lub dyskomfort w klatce piersiowej. Dławica piersiowa występuje częściej przy szybszej pracy serca, na przykład po wysiłku, w emocjach, w zimnym otoczeniu lub po posiłku. U osób z dławicą piersiową przyśpieszenie pracy serca wywołuje ból w klatce piersiowej.

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: przewlekła choroba niedokrwienna serca (dławica piersiowa stabilna)

tabletki powlekane
Adamed Pharma S.A.
tabletki
Orion Corporation
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd.
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd.
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd.
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.
tabletki powlekane
Teva B.V.
tabletki powlekane
Chanelle Medical
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
JensonR+ Limited
tabletki powlekane
Zentiva k.s.
tabletki
123ratio Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Les Laboratoires Servier
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
tabletki powlekane
SymPhar Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Merck Sp. z o.o.
tabletki powlekane
ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA
tabletka powlekana
ALKALOID-INT d.o.o.
tabletka powlekana
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
tabletki powlekane
Mylan Ireland Limited
tabletki
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
tabletki
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Apotex Europe B.V.
tabletka powlekana
Arrow Poland S.A
tabletki
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde
ADOH B.V.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki
Medicplast Polska Sp. z o.o.
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Biofarm Sp. z o.o.
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki
Actavis Group PTC ehf.
tabletki
PRO.MED.CS Praha a.s.,
tabletki
FAIR-MED HEALTHCARE GmbH
tabletki
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki
Actavis Group PTC ehf.
tabletki
KRKA, d.d.