przewlekła choroba niedokrwienna serca (stabilna choroba wieńcowa)

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: przewlekła choroba niedokrwienna serca (stabilna choroba wieńcowa)

tabletki
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki powlekane
Les Laboratoires Servier
tabletki powlekane
Les Laboratoires Servier
kapsułki miękkie
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
tabletki
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o
tabletki
KRKA, d.d.
tabletki
Sandoz GmbH
tabletki
Orion Corporation
tabletki
Adamed Pharma S.A.
tabletki
PROTERAPIA Sp. z o.o.
tabletki
Zentiva k.s.
tabletki
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
tabletki
Mepha Lda.
tabletki
KRKA Polska Sp. z o.o.
tabletki
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
VEDIM Sp. z o.o.
tabletki
EGIS Pharmaceuticals PLC
tabletki
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
tabletki
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
tabletki
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
VEDIM Sp. z o.o.
tabletki
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki
KRKA, d.d.
tabletki
KRKA, d.d.
tabletki
Polfarmex S.A.
tabletki
Adamed Pharma S.A.
tabletki
ICN Polfa Rzeszów S.A.
tabletki
Mylan Ireland Limited