przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP)

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest powszechnie występującą, złożoną, przewlekłą chorobą charakteryzującą się postępującym nieodwracalnym zwężeniem oskrzeli i utrwalonym ograniczeniem przepływu powietrza przez dolne drogi oddechowe, które zazwyczaj postępuje i jest związane z nadmierną reakcją zapalną w oskrzelach i płucach w odpowiedzi na szkodliwe działanie gazów i pyłów, a w Polsce najczęściej dymu tytoniowego. Zaostrzenia i obecność chorób współistniejących wpływają na przebieg POChP u poszczególnych chorych.
Profilaktyka, wczesne wykrywanie i prawidłowe leczenie POChP są niezbędne w celu ograniczenia w przyszłości liczby chorych z ciężką postacią tej choroby.

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

proszek do inhalacji w kapsułkach twardych
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
proszek do inhalacji, podzielony
GlaxoSmithKline Trading Services Limited
aerozol inhalacyjny, zawiesina
Momaja s.r.o.
proszek do inhalacji w kapsułce twardej
Mylan Healthcare Sp. z o.o.
proszek do inhalacji, podzielony
SymPhar Sp. z o.o.
aerozol inhalacyjny, zawiesina
AstraZeneca AB
proszek do inhalacji w kapsułkach twardych
Novartis Poland Sp. z o.o.
proszek do inhalacji
Mylan Healthcare Sp. z o.o.
proszek do inhalacji
Orion Corporation
proszek do inhalacji, podzielony
Sandoz GmbH
aerozol inhalacyjny, roztwór
Chiesi Farmaceutici SpA
aerozol inhalacyjny, roztwór
Chiesi Farmaceutici SpA
proszek do inhalacji, podzielony
GlaxoSmithKline Trading Services Limited
proszek do inhalacji, podzielony
GlaxoSmithKline Trading Services Limited
roztwór do nebulizacji
Cipla (EU) Limited
roztwór do nebulizacji
Adamed Sp. z o.o.
aerozol inhalacyjny, roztwór
Chiesi Farmaceutici SpA
kapsułki twarde
ALKALOID-INT d.o.o.
proszek do inhalacji, podzielony
GlaxoSmithKline Trading Services Limited
aerozol inhalacyjny, roztwór
ELC Group s.r.o.
zawiesina do nebulizacji
Adamed Sp. z o.o.
zawiesina do nebulizacji
Apotex Europe B.V.
proszek do inhalacji w kapsułce twardej
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
proszek do inhalacji, podzielony
ELPEN Pharmaceutical Co.Inc.
aerozol inhalacyjny, zawiesina
AstraZeneca AB
zawiesina do nebulizacji
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
proszek do inhalacji, podzielony
Sandoz GmbH
roztwór do inhalacji
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
roztwór do inhalacji
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
aerozol inhalacyjny, roztwór
Boehringer Ingelheim International GmbH
proszek do inhalacji w kapsułce twardej
Boehringer Ingelheim International GmbH
proszek do inhalacji
Zentiva k.s.
proszek do inhalacji w kapsułce twardej
Boehringer Ingelheim International GmbH
tabletki powlekane
Alvogen IPCo S.àr.l.
proszek do inhalacji
AstraZeneca AB
proszek do inhalacji
AstraZeneca AB
aerozol wziewny, roztwór
Boehringer Ingelheim International GmbH
aerozol inhalacyjny, zawiesina
Sandoz GmbH