rak jajnika

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: rak jajnika

proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Laboratorios Tillomed Spain S.L.U.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Oasmia Pharmaceutical AB
tabletki powlekane
Clovis Oncology UK Ltd.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Amgen Europe B.V.
kapsułki twarde
TESARO UK LIMITED
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
roztwór do infuzji
Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Fresenius Kabi Oncology Plc
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Sandoz GmbH
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Fresenius Kabi Oncology Plc
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Cancernova GmbH onkologische Arzneimittel
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
ESP Pharma Limited
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Celon Pharma Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
SymPhar Sp. z o.o.
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Fresenius Kabi Oncology Plc
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Accord Healthcare Limited
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Eli Lilly Nederland B.V.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
CSC Pharmaceuticals Handels GmbH
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Fresenius Kabi Oncology Plc
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Strides Arcolab International Ltd.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Strides Arcolab International Ltd.
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Strides Arcolab International Ltd.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Strides Arcolab International Ltd.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Fresenius Kabi Oncology Plc
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Caduceus Pharma Ltd.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Actavis Group PTC ehf.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
roztwór do wstrzykiwań
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Cipla UK Ltd
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Actavis Group PTC ehf.
kapsułki twarde
AstraZeneca AB
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Roche Registration GmbH
Schering-Plough Europe
proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Pharmacia Italia S.p.A.
roztwór do wstrzykiwań
Pfizer Europe MA EEIG
proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Pfizer Italia S.r.l
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Actavis Group PTC ehf.