rak kolczystokomórkowy skóry

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: rak kolczystokomórkowy skóry

koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Regeneron Ireland U.C.