rodzinny zespół chylomikronemii

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: rodzinny zespół chylomikronemii

roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Akcea Therapeutics Ireland Limited