rozległa ostra proksymalna zakrzepica żył głębokich

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: rozległa ostra proksymalna zakrzepica żył głębokich

proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
APC Instytut Sp. z o.o.