schizofrenia

Schizofrenia
Schizofrenia jest chorobą umysłową przejawiającą się szeregiem objawów, w tym dezorganizacją myślenia i mowy, omamami (słyszeniem lub widzeniem rzeczy, które nie istnieją), podejrzliwością i urojeniami (błędnymi przekonaniami).

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: schizofrenia

tabletki o przedłużonym uwalnianiu
SymPhar Sp. z o.o.
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Zentiva k.s.
tabletki
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki powlekane
Medana Pharma SA
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Actavis Group PTC ehf.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
kapsułki twarde
STADA Arzneimittel AG
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Vipharm S.A.
tabletki powlekane
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Actavis Group Ltd
tabletki powlekane
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki powlekane
Adamed Pharma S.A.
tabletki powlekane
Adamed Pharma S.A.
tabletka
+pharma arzneimittel gmbh
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Adamed Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Vipharm S.A.
tabletki powlekane
Celon Pharma Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Axxon Sp. z o.o.
tabletki powlekane
PROTERAPIA Sp. z o.o.
tabletki powlekane
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki
Farmaceutyczno Chemiczna Spółdzielnia Pracy "LABOR"
tabletki
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
tabletki
tabletka powlekana
Sanofi-Aventis France
tabletki powlekane
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
tabletki
EGIS Pharmaceuticals PLC
tabletki
Adamed Pharma S.A.
tabletki powlekane
Actavis Group PTC ehf.
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Bluefish Pharmaceuticals AB
kapsułki twarde
Sigillata Limited