stan po usunięciu trzustki (pankreatektomia)

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: stan po usunięciu trzustki (pankreatektomia)

kapsułki dojelitowe, twarde
Mylan IRE Healthcare Ltd
kapsułki dojelitowe, twarde
Mylan IRE Healthcare Ltd
kapsułki dojelitowe, twarde
BGP Products Poland Sp. z o.o.