stymulacja rozwoju wielu pęcherzyków jajnikowych

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: stymulacja rozwoju wielu pęcherzyków jajnikowych

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Ferring GmbH
proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
IBSA Farmaceutici Italia Srl
roztwór do wstrzykiwań w półautomatycznym wstrzykiwaczu
FINOX Biotech AG
proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań/ do infuzji
Laboratoires Genevrier S.A.
proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
N.V. Organon