szczepionka przeciw gorączce denga

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: szczepionka przeciw gorączce denga

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce
Sanofi Pasteur