szpiczak mnogi

Szpiczak mnogi
Szpiczak mnogi jest rodzajem nowotworu, który atakuje pewien rodzaj komórek krwi, nazywanych komórkami plazmatycznymi. Komórki te gromadzą się w szpiku kostnym i ulegają niekontrolowanym podziałom. Może to prowadzić do uszkodzeń kości i nerek.
W zasadzie szpiczak mnogi jest nieuleczalny. Jednakże, możliwe jest czasowe znaczne złagodzenie lub usunięcie oznak i objawów choroby - co określa się mianem "remisji".

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: szpiczak mnogi

proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Pharmexon Consulting s.r.o.
roztwór do wstrzykiwań
Octapharma (IP) SPRL
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Vivanta Generics s.r.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
KRKA, d.d.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Adamed Pharma S.A.
kapsułki twarde
Sandoz GmbH
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Sandoz GmbH
kapsułki twarde
Accord Healthcare Limited
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Medac GmbH
roztwór do wstrzykiwań
STADA Arzneimittel AG
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Sandoz GmbH
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Mylan S.A.S.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Hetero Europe S.L.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
kapsułki twarde
Takeda Pharma A/S
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Fresenius Kabi Oncology Plc
roztwór do wstrzykiwań
Baxalta Poland Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Hospira UK Ltd
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Mylan S.A.S.
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Janssen-Cilag International N.V.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Sandoz GmbH
tabletki
Laboratoires CTRS
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Zentiva k.s.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
EGIS Pharmaceuticals PLC
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do wstrzykiwań
Sigillata Limited
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Actavis Group PTC ehf.
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
EGIS Pharmaceuticals PLC
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
STADA Arzneimittel AG
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Amgen Europe B.V.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Accord Healthcare Limited
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Accord Healthcare Limited
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Sandoz GmbH
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Intas Pharmaceuticals Limited