talasemia

Talasemia
dziedziczna chorobą, w przypadku której pacjenci nie są w stanie wytwarzać wystarczającej ilości hemoglobiny białka występującego w krwinkach czerwonych, które przenosi tlen w organizmie.

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: talasemia

tabletki powlekane
Lipomed GmbH
tabletki powlekane
Apotex Europe B.V.
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej
Novartis Europharm Limited
tabletki
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.