transplantacja nerki lub serca

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: transplantacja nerki lub serca

tabletki
Sandoz GmbH
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej
Novartis Poland Sp. z o.o.